Chi phí thành lập công ty

Chi phí thành lập công ty

DỊCH VỤ CHI PHÍ
  Thành lập DNTN, Công ty TNHH, Công ty Cổ Phần bao gồm:
  – Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ làm giấy phép kinh doanh
  – Giấy phép kinh doanh & MST (3 ngày)
  – Con dấu tròn (1 ngày)
  – Bố cáo thành lập DN (Kèm biên lai Sở Kế Hoạch)
  * Thời gian hoàn tất : 4 ngày làm việc
  Xử lý hồ sơ: 250.000đ
  Ủy quyền thay mặt nộp hồ sơ & nhận GPKD tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư : 200.000đ
  Lệ phí nhà nước:
  – 200.000đ phí Sở Kế Hoạch
  – 100.000đ phí Bố Cáo Thành Lập
  – 450.000đ phí Dấu Tròn
  Trọn gói 1,2 Triệu nhận Dấu và GPKD tận nơi
  * Chuẩn bị 1 CMND sao y trên khổ A4
  Hồ sơ Khai Báo Thuế Ban Đầu bao gồm:
  – Lập tờ khai thuế môn bài.
  – Bổ nhiệm giám đốc và bổ nhiệm kế toán.
  – Đăng ký thực hiện hình thức kế toán.
  – Xác nhận phương pháp tính thuế.
  * Thời gian hoàn tất : 1 ngày làm việc
  Phí dịch vụ: 400.000đ
  Lệ phí bắt buộc:
  – Tiền thuế môn bài (Tùy thuộc vào vốn điều lệ)
  – Chữ ký số điện tử (Để khai báo thuế)
  * Chuẩn bị 3 CMND & 3 GPKD sao y